1. Koppla in allting och starta boxen2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran3. Boxen startar om efter uppdateringen4. Gå till Settings och sedan till Network5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box)6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:


Stream Source: Multicast
UDPXY Server:
MPEG-TS Buffering, msec: 5000
DVR Storage: No storage
Timeshift storage: Internal storage
Auto-timeshifting: Off
Content Source: Web Portal


Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den
och ställ in följande inställningar:


Portal Name: SverigeTV


Portal URL: http://clientportal.stream:8080/c/


Portal Manager:OffUse Web portal: Whole SystemAPI Mode: MAG


Sedan trycker du på Apply.


OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ONIfall du köpt ett abonnemang så mailar du oss MAC adressen.


GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:


Inne i en kanal:
Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D
MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv
Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings
Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal